Nasza misja nie kończy jednak z chwilą podłączenia ostatniego przewodu. W finalnym etapie pracy dokonamy końcowej konfiguracji, do uczestnictwa w czym chcielibyśmy Cię zaprosić, by żaden element Twojej przestrzeni nie był Ci obcy. Przeszkolimy Cię z obsługi każdego z zainstalowanych urządzeń i wprowadzimy ostateczne modyfikacje, jeśli zgłosisz jakieś sugestie.